Informace

Zákazu vstupu do klidového území Dyje 13/1

Ochrana zvláště chráněného druhu živočicha v okolí pstruhového rybářského revíru Dyje 13/1 v NP Podyjí.